Home

Welkom op de website van ExotenNet. We stellen ons graag even kort voor.

ExotenNet  is een netwerk van professionals die bezig zijn met exotenproblematiek en – beheer. ExotenNet is een initiatief van RATO vzw, ontstaan vanuit projectwerking, in een partnerschap tussen ANB, INBO, VMM, Provincie Oost-Vlaanderen en PCM. ExotenNet wil het beheer van exoten of invasieve, uitheemse soorten in Vlaanderen bespreekbaar maken. We willen niet alleen de praktijkervaring delen, maar ook de hiaten blootleggen. ExotenNet wil een netwerk samenbrengen van terreinbeheerders, onderzoekers, beleidsmakers en andere betrokkenen binnen het werkveld, zodat kennis en ervaringen breder gedeeld kunnen worden.

Minstens viermaal per jaar brengen we de nieuwsflash ExotenNet uit via Ecopedia . Jaarlijks organiseren ze met een roulerend voorzitterschap de Vlaamse interprovinciale werkgroep Invasieve uitheemse soorten. Daarnaast organiseren we ook regelmatig rondetafelgesprekken, symposia, praktijkdagen, opleidingen, Oost-Vlaamse regionale comités en nog veel meer … Ontdek hier onze resultaten.

Schrijf je in voor ons volgende evenement! 👇

LIFE RIPARIAS – Congres – 10 december 2024