Home

Welkom op de website van ExotenNet. We stellen ons graag even kort voor.

ExotenNet is een project dat met de steun van het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) tot stand is gekomen. ExotenNet wil het beheer van exoten of invasieve, uitheemse soorten in Oost-Vlaanderen en bij uitbreiding in de rest van Vlaanderen bespreekbaar maken. We willen niet alleen de praktijkervaring delen, maar ook de hiaten blootleggen. ExotenNet wil een netwerk samenbrengen van terreinbeheerders, onderzoekers, beleidsmakers en andere betrokkenen binnen het werkveld, zodat kennis en ervaringen breder gedeeld kunnen worden.

Minstens viermaal per jaar brengen we de nieuwsflash ExotenNet uit via Ecopedia en in samenwerking met de inhoudelijke partners van ExotenNet. Daarnaast organiseren we ook regelmatig rondetafelgesprekken, symposia, praktijkdagen, opleidingen en nog veel meer … Ontdek hier onze resultaten.

Schrijf je in voor ons volgende evenement! 👇

Werkgroep Invasieve Uitheemse soorten te Genk op 30 mei 2023