Ratten

Snel naar Bruine Rat / Zwarte Rat / Hoe voorkomen? / Muskusrat

Bij haar oprichting in 1997 kreeg RATO vzw de opdracht zich te richten op ratten- en muskusrattenbestrijding binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Ratten zijn dus onze core business en vormen de basis van onze samenwerkingsovereenkomst met lokale besturen. Gemeenten die een samenwerking met RATO vzw aangaan voor de rattenbestrijding, kiezen daarbij voor een kostendelend model. Daarbij wordt een deel van de kosten gedragen door de provincie Oost-Vlaanderen en een deel door de gemeente zelf. Deze acties zijn een service van de gemeente en zijn kosteloos voor de burger

 Elk voorstel dat wordt uitgewerkt, is een voorstel op maat dat gebaseerd is op verschillende parameters zoals aantal km waterloop, aantal bewoners, oppervlakte van de gemeente, aantal rondgangen, etc.

Bruine Rat

Bruine rat – Yves Adams (VILDA)

Bruine ratten komen overal voor waar er voedsel ter beschikking is. Ze eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel. Ze zitten graag beschut en vochtig, bijvoorbeeld in kippenhokken, waterlopen, riolen, afval- en composthopen, houtopslag en kelders.

Lees meer

Beschrijving

 • 1,9 cm tot 2,5 cm + staart 1,5 cm tot 2,2 cm, 150 tot 500 g
 • Groter en forser dan de zwarte rat
 • Staart korter dan het lichaam
 • Kop met stompe snuit Kleine ogen en oren
 • Bruingrijs op de rug, vaalgrijs op de buik
 • Stompe uitwerpselen 

  Latijns naam: rattus norvegicus

Waarom is bestrijding noodzakelijk? 

 • Veroorzaken landbouw- en gewasschade
 • Vervuilen voedselvoorraden
 • Knagen aan elektriciteitskabels
 • Gevaar voor ziekteoverdracht van dier op dier en van dier op mens 
 • Door hun graafwerk veroorzaken ze instabiliteit van funderingen en vloeren
 • De bestrijding van ratten is noodzakelijk om de natuurlijke habitats en wilde fauna en flora te beschermen

Oorsprong

Uitheems

Status

Geen beschermde soort
Geen verplichte bestrijding
Bestrijding kan opgelegd worden in het kader van volksgezondheid door burgemeester en/of gouverneur

Verantwoordelijk

Terreinbeheerder of waterloopbeheerder (openbaar terrein) / bewoner (privaat terrein)

Kosten

Terreinbeheerder of waterkoopbeheerder (openbaar terrein) / bewoner (privaat terrein)

Zwarte rat

Zwarte rat – Yves Adams (VILDA)

De zwarte rat is schuwer dan de bruine rat en komt vooral voor in dakisolatie, spouwmuren, bovenverdiepingen en zolders. Hij is zeer behendig en kan langs muren, kabels en buizen klimmen. Zwarte ratten zijn minder weerresistent dan bruine. Ze vestigen zich graag dicht bij woningen en gebouwen, omdat ze meer nood hebben aan nestwarmte.

Lees meer

Beschrijving

 • 1,5 cm tot 2,2 cm + staart 1,8 cm tot 2,5 cm, 150 tot 250g
 • Slank en kleiner dan de bruine rat
 • Staart langer dan lichaam en kop samen
 • Spitse snuit
 • Voorstaande ogen en grote, naakte oren
 • Grijze tot zwarte vacht
 • Spitsvormige uitwerpselen

Latijnse naam: rattus rattus

Waarom is beheer noodzakelijk? 

 • Veroorzaken landbouw- en gewasschade
 • vervuilen voedselvoorraden
 • knagen aan elektriciteitskabels 
 • Gevaar voor ziekteoverdracht van dier op dier en van dier op mens 
 • Door hun graafwerk veroorzaken ze instabiliteit van funderingen en vloeren. 
 • De bestrijding van ratten is noodzakelijk om de natuurlijke habitats en wilde fauna en flora te beschermen.

Oorsprong

Inheems

Status

Geen beschermde soort
Geen verplichte bestrijding
Bestrijding kan opgelegd worden in het kader van volksgezondheid door burgemeester en/of gouverneur

Verantwoordelijk

Terreinbeheerder (openbaar terrein) / bewoner (privaat terrein)

Kosten

Terreinbeheerder (openbaar terrein) / bewoner (privaat terrein)

Voorkomen is beter dan genezen

De beste bestrijdingsmethode is voorkomen dat ratten voedsel, beschutting en/of water vinden. 

Lees meer

 • Sluit voedselvoorraden af.
 • Laat geen etensresten rondslingeren. 
 • Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken.
 • Voeder kippen of andere huisdieren spaarzaam zodat geen resten blijven liggen. Neem restvoeder weg.
 • Stapel (vee)voeder los van de muur/ de grond.
 • Vermijd dat u het voeder lang moet opslaan, gebruik de oudste voorraad eerst.
 • Leg geen gekookte etensresten op de composthoop. Draai de composthoop regelmatig om.
 • Ruim schuilmogelijkheden op, zoals houtopslag of rommel.
 • Dicht spleten in gebouwen. Controleer regelmatig op nieuwe gaten en behandel ze (met gif).

Tips en Links

Wil je meer weten? Lees dan onze folder meldingen.

Muskusrat

Muskusrat – Rollin Verlinde (VILDA)

De muskusrat werd in 1905 vanuit Noord-Amerika naar Europa ingevoerd als jacht- en pelsdier. Ze zijn mensenschuw en leven daarom vooral ’s nachts. Muskusratten gedijen in proper water (waterlopen en vijvers). De bevoegdheid is afhankelijk van de categorie van waterloop waarin het dier wordt aangetroffen. Op onbevaarbare waterlopen van 2e en 3e categorie en de niet geklasseerde waterlopen en wateren is de gemeente verantwoordelijk. Meer info over deze categorieën vindt u bij de categorie ‘wie is verantwoordelijk’.

Lees meer

Beschrijving

 • Groot lichaam, tot 65 cm en 2 kg
 • Staart lang, zijdelings afgeplat, geschubd
 • Brede kop met korte oren
 • Donkerbruine pels
 • Langwerpige uitwerpselen, op hoopjes
 • Leven in zoetwater

Latijnse naam: Onatra zibethicus

Waarom is beheer noodzakelijk?

 • Knaag- en graafschade aan vegetatie, gewassen en oevers, die ondergraving zorgt voor instabiliteit van dijken met risico op dijkbreuken 
 • Bestrijding is wettelijk verplicht

Oorsprong

Exoot

Status

 • Europese Verordening
 • Soortenbesluit (via code goede praktijk )

Verantwoordelijk

Terreinbeheerde/waterloopbeheerder

Kosten

Terreinbeheerde/waterloopbeheerder

Code goede praktijk Muskusratbestrijding

In november 2020 werd de code goede praktijk muskusratbestrijding toegevoegd aan het soortenbesluit. RATO vzw werkte in het kader van opleiding rond deze beheerregeling enkele demonstratiefilmpjes uit met het INBO en Inverde. Alle demofilmpjes zijn terug te vinden op Ecopedia.be . Hieronder kan je de bijlage aan het soortenbesluit terugvinden.

Vangsten Muskusrat Provincie Oost-Vlaanderen vanaf 2019

Interactieve kaart Vangsten muskusrat binnen de provincie Oost-Vlaanderen: