Plantaardige exoten

Snel naar Reuzenberenklauw / Reuzenbalsemien / Exotische waterplanten / Bestrijding en Beheer / Invasieve, uitheemse plant Aangetroffen op uw Terrein?

Waterloopbeheerders zijn verantwoordelijk voor het beheer en de bestrijding van plantaardige exoten in en rond de waterlopen. Dat is niet altijd en gemakkelijke klus. De dienst integraal waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen is als waterloopbeheerder verantwoordelijk voor het beheer en de bestrijding van plantaardige exoten op haar waterlopen. Maar biedt ook ondersteuning aan andere waterloopbeheerder zoals de gemeenten. In opdracht van en in samenspraak met de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen kan RATO vzw ook ingeschakeld worden bij het natraject.

Reuzenberenklauw

De reuzenberenklauw is een meerjarige plant die het goed doet langs de waterlopen en op ruigere terreinen, maar ook in tuinen. Het sap van deze plant veroorzaakt in combinatie met zonlicht ernstige brandwonden. De verspreiding gebeurt via duizenden zaden.

Om de plant te bestrijden moet de wortel vóór de bloei uitgespit worden. Zaden blijven tot 7 jaar lang kiemkrachtig, waardoor er minstens even lang beheer moet worden uitgevoerd.

De terreinbeheerder is zelf verantwoordelijk voor de bestrijding, maar kan online een melding doen. De kosten worden dan deels gedragen door de beheerder en deels door de provincie.

Reuzenberenklauw in wegberm – Rollin Verlinde (VILDA)

Lees meer

Beschrijving

 • 2 tot 5 m hoog
 • Rechtopstaande, rood gevlekte stengels
 • Schermen met een diameter van 30 – 60 cm !
 • Veel ‘stralen’ per scherm: 50-150
 • Groot blad! tot meer dan 1 m
 • Scherp puntig driehoekig
 • Scherp gezaagde bladrand
 • Bladvorm weinig variabel
 • Hoofdnerf meestal met smalle bladrand
 • Glanzende geelgroene tot donkergroene bladeren
 • Getande en gelobde slippen op de bladeren
 • Kleine, witte bloemen aan de top

Oorsprong

Exoot

Status

Europese verordening

Verantwoordelijk

Terreinbeheerder (openbaar terrein)/ bewoner (privaat terrein)

Kosten

Gedeeld

Tips en Links

Reuzenberenklauw leren onderscheiden?   De provincie West-Vlaanderen voorziet de prefecte tool via https://www.west-vlaanderen.beGraag meer weten over deze plant en haar beheer?  
U vindt alle info op https://www.ecopedia.be

Reuzenbalsemien

De reuzenbalsemien is een éénjarige plant die haar zaden heel gemakkelijk via de waterlopen verspreidt. De zaden kiemen in de oevers en zorgen ervoor dat andere planten geen kans meer krijgen. In de winter sterft de reuzenbalsemien af. Omdat andere planten er niet meer kunnen groeien, blijft er een kale en instabiele oever achter die erg gevoelig is voor erosie.

Veldmedewerkers van de provincie maaien de locaties vóór de zaadvorming en gaan daarna, tijdens het groeiseizoen, verschillende keren opnieuw ter plaatse om planten die toch nog bloeien te verwijderen.

Reuzenbalsemien – Koen van Roeyen (Provincie Oost-Vlaanderen)

Lees meer

Beschrijving

 • Broze, holle stengels
 • Lange, fijn getande, lancetvormige bladeren
 • Witroze bloemen, tot 4 cm groot
 • Geven een zoete geur af

Oorsprong

Exoot

Verantwoordelijk

Terreinbeheerder(openbaar terrein)/ bewoner (privaat terrein)

Kosten

Gedeeld

Tips en Links

Meer info over deze plant? U vindt alle informatie op https://www.ecopedia.be

Exotische waterplanten

De Grote waternavel heeft een glanzend, bijna rond blad met een gekartelde rand. De planten drijven op het wateroppervlak. Bij grotere exemplaren kunnen de bladeren 10 cm of meer boven het water uitsteken.

Grote waternavel – Koen van Roeyen (Provincie Oost-Vlaanderen)

Het Parelvederkruid heeft blauwgroene bladeren die veervormig zijn samengesteld en in kransen staan. De planten komen voor in stilstaande wateren en drijven op het wateroppervlak in een cirkelvormig tapijt.

Parelvederkruid – Koen van Roeyen (Provincie Oost-Vlaanderen)

De Waterteunisbloem komt voor in stilstaand en licht stromend water. De planten hebben in het beginstadium rond- tot spatelvormige bladeren. In het bloeistadium ontwikkelen ze rechtopstaande takken met langwerpige bladeren en grote gele bloemen aan de top.

Grote waterteunisbloem – Koen Van Roeyen (Provincie Oost-Vlaanderen)

Bestrijding en Beheer

Kleine hoeveelheden exotische planten kunnen handmatig verwijderd worden. Als de besmette zone groter is, komen er machines aan te pas. Nadien is er een jarenlange handmatige nazorg vereist.

Voor de uitvoering van deze nazorg werkt de provincie samen met RATO vzw. In principe is een plant pas uitgeroeid als er een volledig groeiseizoen lang geen hergroei meer wordt waargenomen.

Wie is Verantwoordelijk?

Alle planten die in dit hoofdstuk voorkomen, zijn opgenomen in de Europese lijst, die hun beheer en bestrijding verplicht.

De terreinbeheerder is verantwoordelijk voor de bestrijding, maar kan online een melding doen. Aan de hand van deze melding gaat het provinciaal bestuur na wie er verantwoordelijk is voor de bestrijding.

Betreft het een terrein van het Vlaams Gewest, dan wordt de melding voor verdere opvolging aan hen doorgegeven. Betreft het een lokale overheid of een waterloopbeheerder zelf, dan neemt de provincie Oost-Vlaanderen het initiatief om in samenwerking met RATO vzw een gepast bestrijdingsplan uit te werken.

Wie Draagt de Kosten?

Voor iedere melding op waterlopen van een lokale overheid of waterloopbeheerder wordt er door de provincie Oost-Vlaanderen een voorstel op maat uitgewerkt. De kosten worden gedeeld door de verantwoordelijke voor de bestrijding en de provincie.

Invasieve, uitheemse plant Aangetroffen op uw Terrein?

Er zijn twee manieren om dit te melden: