Over RATO vzw en deze brochure

Snel naar Onze Missie / Beheer en Bestrijding / Hoe gaan wij te werk?/ Onze sterktes / Wat vind je terug in deze brochure?/ Privacybeleid bij meldingen/ CONTACT

Onze Missie

Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) is een vzw die zich inzet voor het beheer van ratten, (invasieve) uitheemse dieren en planten en overlastsoorten in de provincie Oost-Vlaanderen.

RATO vzw werkt voor provincies en gemeenten. Dat gebeurt via veldwerk, maar ook via adviesverlening en de uitwisseling van expertise. Het doel is de uitwerking van een gestructureerde, gebiedsdekkende en gecoördineerde aanpak in de provincie Oost-Vlaanderen.

Beheer en Bestrijding

RATO vzw doet aan rattenbestrijding langs waterlopen en op openbare terreinen in Oost-Vlaanderen. Bij melding gaan we ook langs op privaat terrein bij de burgers. Op vraag van de gemeenten staan we ook in voor het beheer van andere dierlijke en plantaardige overlastsoorten. Extra diensten zoals kattenvangst of duivenbestrijding kunnen aan een samenwerkingsakkoord worden toegevoegd.

Hoe gaan wij te werk?

Burgers kunnen melding maken via het gemeentelijk loket. De gemeentelijke diensten geven de melding door per mail naar rato@oost-vlaanderen.be, waar de administratie de melding digitaal ingeeft in de rato app. Ingegeven meldingen worden vervolgens gedispatched naar de veldwerker. De administratie kan in real time de staat van het dossier verder opvolgen. Maandelijks worden de rapporten met een toelichting per dossier aan de gemeentelijke verantwoordelijken doorgemaild.

We stellen hieronder graag ons digitaal registratiesysteem voor:

Onze sterktes

  • Professioneel team van 25 bestrijders voor uitvoering van veldwerk.
  • Regelmatige en gedetailleerde rapportering.
  • Dynamisch, met effectieve werkmethoden voor alle soorten binnen ons werkgebied
  • Sterk netwerk, goede samenwerking met betrokken diensten zoals het Agentschap voor Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek
  • Betrouwbaar, 25 jaar ervaring waarbij onze dienstverlening uitbreidde en verbeterde
  • RATO vzw kan een financieel interessante oplossing voor openbare besturen bieden. Neem vrijblijvend contact op met ons om de voorwaarden de bespreken.
Toerisme meetjesland – Provincie Oost-Vlaanderen

Wat vind je terug in deze brochure?

In deze brochure maken we een oplijsting van dierlijke en plantaardige soorten waarrond RATO vzw actie kan ondernemen. We bieden een overzicht van de belangrijkste klachtensoorten en exoten, waar een openbaar bestuur mee te kampen krijgt.

We gaan in op een beschrijving van de soort en redenen van beheer. Daarnaast bespreken we haar oorsprong (zie toelichting ), de wettelijke omkadering en status van de soort. We bieden een antwoord op wie de verantwoordelijke is voor het beheer en wie de kosten draagt in geval van beheer. Ook vind je hier nuttige tips en links voor elke soort.

Privacybeleid bij meldingen

Met deze info kan je als openbaar bestuur gemakkelijk aan de slag wanneer je een klacht van een burger ontvangt.

In gemeentes waar RATO vzw een samenwerkingsovereenkomst heeft, gaan wij ook op melding bij particulieren op privaat terrein.

Lees hier ons privacybeleid rond de gegevensverwerking.

CONTACT
rato@oost-vlaanderen.be
Tel. 09 267 87 43
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent 

Toerisme meetjesland – Provincie Oost-Vlaanderen