Over RATO vzw en deze brochure

Snel naar Onze Missie / Beheer en Bestrijding / Opdoen en Delen van Expertise / Advies en Ondersteuning / Financieel Interessante Oplossingen / Wat vindt je terug in deze brochure?/ CONTACT

Onze Missie

Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) is een vzw die zich inzet voor het beheer van ratten, inheemse en (invasieve) uitheemse dieren en planten en overlastsoorten in de provincie Oost-Vlaanderen.

Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over de specifieke bevoegdheden rondom uitheemse soorten. Bovendien beslaan de waterlopen en getroffen terreinen soms meerdere gemeenten, wat de praktische uitvoering bemoeilijkt. 

RATO vzw wil daarom ademruimte bieden aan lokale besturen. Dat gebeurt uiteraard via ondersteuning op het terrein, maar ook via adviesverlening en de uitwisseling van expertise .Het uiteindelijke doel is de uitwerking van een gestructureerde, gebiedsdekkende en gecoördineerde aanpak op provinciaal niveau.

Beheer en Bestrijding

RATO vzw doet aan actieve rattenbestrijding op openbare waterlopen en terreinen in Oost-Vlaanderen. Bij melding gaan ze ook langs op privaat terrein bij de burgers. Op aanvraag van de gemeenten kunnen we ook instaan voor het beheer van andere dierlijke en plantaardige overlastsoorten. Extra diensten zoals kattenvangst of duivenbestrijding kunnen als addendum aan een samenwerkingsakkoord worden toegevoegd.

Opdoen en Delen van Expertise

RATO vzw is een dynamische organisatie met kennis van zaken. We dragen bij aan projecten in binnen- en buitenland en bouwden daardoor een uitgebreide expertise op rond rattenbestrijding en het beheer van invasieve, uitheemse fauna en flora. Hierbij staan de uitwisseling van kennis en de werkmethoden steeds centraal.

Gemeenten kunnen kosteloos lid worden van de vereniging en zo op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. RATO vzw organiseert een aantal keer per jaar informatieve comités waarin nieuwe wetgevingen, beheermethoden en cijfers worden toegelicht.

Toerisme meetjesland – Provincie Oost-Vlaanderen

Advies en Ondersteuning

Geïnteresseerde gemeenten krijgen eerst een grondige toelichting omtrent de werking van de vzw en de kosten van een eventuele samenwerking. In overleg met de lokale besturen kan het werk van RATO vzw ondersteuning bieden aan het beheer dat reeds door de steden en gemeenten wordt uitgevoerd. Daarnaast kunnen er interne opleidingen worden voorzien.

Naast professioneel advies zorgt RATO vzw voor een regelmatige en gedetailleerde rapportering aan de gemeenten waarmee er een samenwerkingsverband bestaat. Bovendien verzorgt RATO vzw ook de verplichte rapportage naar de provincie,  Vlaanderen en  Europa.

RATO vzw verlicht het werk van de gemeentediensten dankzij haar uitgebreide netwerk en een kwarteeuw aan ervaring op het terrein. We werken nauw samen met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), Het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en zijn actief betrokken bij het vormgeven van wetgevende kaders.

Financieel Interessante Oplossingen

Samenwerkingen met RATO vzw zijn voor een gemeente financieel interessant, omdat ze deels door de provincie en deels door de gemeente worden bekostigd. Wenst u meer informatie over een mogelijke samenwerking, neem dan vandaag nog vrijblijvend contact met ons op!

Wat vindt je terug in deze brochure?

In deze brochure maken we een oplijsting van dierlijke en plantaardige soorten waarrond RATO vzw actie kan ondernemen in opdracht van openbare besturen. Maar ook voor openbare besturen die niet met RATO vzw samenwerken, bieden we hier een overzicht rond de belangrijkste klachtensoorten en exoten, waar een openbaar bestuur mee te kampen krijgt.

We gaan in op een beschrijving van de soort en redenen van beheer. Daarnaast bespreken we haar oorsprong (zie toelichting ), de wettelijke omkadering en status van de soort. We bieden een antwoord op wie de verantwoordelijke is voor het beheer en wie de kosten draagt in geval van beheer. Ook vindt je hier nuttige tips en links voor elke soort.

Met deze info kan je als openbaar bestuur gemakkelijk aan de slag wanneer je een klacht van een burger ontvangt.

CONTACT
rato@oost-vlaanderen.be
Tel. 09 267 87 43
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent 

Toerisme meetjesland – Provincie Oost-Vlaanderen