Samenvatting

SoortWaarom beheer of bestrijding? Terreinverantwoordelijken  (openbaar terrein)RATO vzw
Rattenbestrijding Veroorzaken schade, wettelijke verplichting en gevaar voor ziekteoverdracht en volksgezondheid VMM, gemeenten en provincieRATO vzw kan de rattenbestrijding op vraag van gemeenten overnemen.
Beheer Overlastsoorten Veroorzaken schade en vanuit aspect van dierenwelzijnGemeenten Via een addendum extra diensten bij het rattencontract kan een gemeente beroep doen op RATO vzw 
Beheer dierlijke exotenVeroorzaken schade aan fauna en flora en infrastructuur, wettelijke verplichting en vraag tot kosten efficiënt beheerVlaanderen, Provincie en Gemeenten  Afhankelijk van de soort  
Beheer plantaardige exotenVeroorzaken schade aan flora en infrastructuur, wettelijke verplichting en vraag tot kosten efficiënt beheer Gemeenten en provincieRATO vzw kan door de provincie aangesteld worden voor het beheer van het natraject
KennisplatformSamenwerken!Alle partnersRATO vzw als loket voor vragen