Overlastsoorten

Snel naar Nuttige Links en info / Muis / Verwilderd Konijn / Mol / Steenmarter / Stadsduif / Kip / Zwerfkatten

RATO vzw houdt zich ook bezig met het beheer, de bestrijding en adviesverlening bij aanwezigheid van diverse overlastbezorgers.

Overlastbezorgers vallen onder een contract extra dienstverlening dat kan opgenomen worden als addendum aan de basisovereenkomst.

Op vraag van de gemeente werken we een voorstel op maat uit. De prijs die voorgesteld wordt, is niet-kostendelend met de provincie of andere instanties.

Per soort voorzien we vervolgens een specifieke dienstverlening, conform het wetgevend kader en met oog op de meest diervriendelijke methoden. Hieronder stellen we enkele soorten voor, maar dit is een niet-limitatieve lijst. Als een gemeente een overeenkomst extra dienstverlening met RATO vzw aangaat, bekijken we per aanvraag de mogelijkheden voor onze tussenkomst.

Toerisme Meetjesland Provincie Oost-Vlaanderen

Meer weten over één van onderstaande soorten? Surf naar de website van Natuur als goede buur

Muis

De huis- en bosmuis zijn breed verspreid. Muizen zijn namelijk cultuurvolgers. Dat betekent dat ze zich nestelen in de buurt van menselijke aanwezigheid en voedsel. Het zijn goede klimmers die makkelijk in huis binnenraken. Sommige soorten, zoals de spitsmuis, zijn beschermde soorten en mogen niet bestreden worden! Zorg dus dat u goed geïnformeerd bent voordat u actie onderneemt.

Huismuis – Rollin Verlinde (VILDA)

Lees meer

Beschrijving

 • Klein lichaam
 • Spitse kop met grote oren
 • Lange en dunne staart met korte haren
 • Puntige uitwerpselen
 • Pels kan heel wat verschillende kleuren vertonen: donkerbruin, lichtgrijs, lichtbruin, wit etc.
 • De lichtgrijze huismuis komt het vaakste voor

Welke schade kunnen ze veroorzaken?

 • Veroorzaken landbouw- en gewasschade
 • Vervuilen voedselvoorraden
 • Knagen aan electriciteitskabels
 • Gevaar voor ziekteoverdracht van dier op dier en van mens op mens
 • Door hun graafwerk veroorzaken ze instabiliteit van funderingen en vloeren
 • De bestrijding van muizen is noodzakelijk om de natuurlijke habitats en wilde fauna en flora te beschermen

Oorsprong

Uitheems/inheems

Status

Sommige Soorten zijn beschermd zoals spitsmuizen

De wet van 2 april 1971 over ‘de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen’

Habitatrichtlijn

Verantwoordelijk

Terreinbeheerder (openbaar terrein)/ bewoner (privaat terrein)

Kosten

Terreinbeheerder (openbaar terrein)/ bewoner (privaat terrein)

Verwilderd Konijn

Wild Konijn – Yves Adams (VILDA)

De jachtwetgeving voorziet periodes tijdens het jaar waarin de jacht op verwilderde konijnen is toegestaan. Maar als er sprake is van aanzienlijke (economische) schade, kan men buiten de vastgelegde openingstijden de bijzondere jacht aanvragen bij het ANB.

Heb je toch schade geleden? Dan kan je via de website van het ANB bekijken of je in aanmerking komt voor een schaderegeling. Als het de beheerder niet lukt om de dieren op openbaar terrein zelf te verjagen, kan RATO vzw in samenwerking met het gemeentebestuur actie ondernemen.

Lees Meer

Beschrijving

 • Compact lichaam
 • Staart zwart bovenaan, wit onderaan
 • Lepelvormige oren met bruine punt
 • Grijsbruine vacht, buik blauwgrijs
 • Halfwilde konijnen kunnen wit of zwart zijn
 • Bolvormige uitwerpselen

Latijnse naam: Oryctolagus cuniculus

Welke overlast kunnen ze veroorzaken?

 • Vaak achtergelaten dieren, die zich vrij gemakkelijk voortplanten in het wild
 • Aanwezig op sportterreinen, begraafplaatsen, akkers of andere openbare terreinen.
 • Veroorzaken graafschade
 • Veroorzaken vraatschade aan gewassen en bomen.

Oorsprong

Inheems

Status

Niet bedreigd

Jachtwild Soortenbesluit

Verantwoordelijk

Terreinbeheerder (openbaar terrein)/ bewoner (privaat terrein)

En/of via jachtrechthouder

Kosten

Terreinbeheerder (openbaar terrein)/ bewoner (privaat terrein)

Tips en Links

Schade opgelopen?   Bekijk de regeling via https://www.natuurenbos.beTips voor de bestrijding?   Laat het ons weten via rato@oost-vlaanderen.be of bekijk de brochure van het ANB voor meer preventieve tips.

Mol

De meest gebruikte methoden zijn apparaten die trillingen opwekken, geurstoffen en klemmen. Als het de beheerder niet lukt om de dieren op openbaar terrein zelf te verjagen, kan RATO vzw in samenwerking met het gemeentebestuur actie ondernemen.

Mol – Rollin Verlinde (VILDA)

Lees Meer

Beschrijving:

 • Cilindervormig lichaam
 • Korte staart
 • Spitse, roze snuit
 • Poten met 5 puntige vingers
 • Korte, fluweelachtige zwarte vacht

Latijnse naam: Talpa europaea

Welke overlast kunnen ze veroorzaken?

 • Molshopen veroorzaken hinder en oneffenheden op openbare terreinen
 •  Aanwezig op sportterreinen, begraafplaatsen of speelpleinen.
 • Verjaging of afvangen is daarom soms nodig

Oorsprong

Inheems

Status

Niet bedreigd Soortenbesluit

Verantwoordelijk

Terreinbeheerder (openbaar terrein)/ bewoner (privaat terrein)

Kosten

Terreinbeheerder (openbaar terrein)/ bewoner (privaat terrein)

Tips en Links

Een mol gespot op openbaar terrein?   Openbare besturen kunnen ons contacteren via rato@oost-vlaanderen.be en wij bekijken wat we kunnen doen.Een mol gespot in de tuin?   Surf naar https://www.zonderisgezonder.be . Via de bestrijdingsgids vind je tips over hoe je de overlast zelf kunt aanpakken.

Steenmarter

De steenmarter is een beschermde diersoort en mag niet worden bestreden. Maatregelen zoals de plaatsing van een (elektrische) omheining of een kippenhok zijn de verantwoordelijkheid van de bewoner, maar RATO vzw kan in samenwerking met het gemeentebestuur zorgen voor gratis adviesverlening aan huis. Heb je toch nog schade ondanks de genomen preventiemaatregelen? Dan kan je een schadevergoeding aanvragen via ANB.

Steenmarter – Rollin Verlinde (VILDA)

Lees Meer

Beschrijving

 • Lang en slank lichaam
 • Dikke, lange staart
 • Driehoekig hoofd met spitse snuit
 • Witte kraag en buik
 • Lange, puntige uitwerpselen

Welke overlast kunnen ze veroorzaken?

• Nachtlawaai
• Schade aan isolatiemateriaal, plafonds en bedradingen, in huizen en auto’s.
• Aanvallen van kippen of kleine huisdieren, zoals cavia’s en konijnen

Oorsprong

Inheems

Status

Beschermde diersoort

Niet bedreigd Soortenbesluit

Verantwoordelijk

Terreinbeheerder (openbaar terrein)/ bewoner (privaat terrein)

Kosten

Terreinbeheerder (openbaar terrein)/ bewoner (privaat terrein)

Tips en Links

Schade opgelopen?   Bekijk de regeling via https://www.natuurenbos.be                    
Een steenmarter in huis?   Surf dan naar Steenmarter.be En lees wat je ertegen kan doen. Heeft jouw gemeente een samenwerking met RATO vzw? Laat het ons weten via rato@oost-vlaanderen.be
 

Stadsduif

Stadsduiven zijn in grote steden haast niet uit het straatbeeld weg te denken. Met hun uitwerpselen en pluimen veroorzaken ze vervuiling van gebouwen en openbare plaatsen. De bestanddelen van hun uitwerpselen tasten bouwmaterialen aan en werken zo een versnelde verwering in de hand. Schoonmaak- en reparatiekosten kunnen aanzienlijk oplopen, waardoor een nauwgezet beheer noodzakelijk is. Dankzij een aanpak op maat kan RATO vzw lokale overlast op openbaar terreinen aanpakken. Daarbij wordt in eerste instantie altijd bekeken over welke soort het gaat en onder welke statuut zij vallen. RATO vzw kan geen actie ondernemen rond andere soorten, zoals:

Lees meer

Beschrijving

 • Lichtgrijze veren op het lichaam
 • Donkergrijze veren op de kop en hals
 • Twee zwarte vleugelstrepen
 • zwarte eindband aan de staart

Latijnse naam: Columba Livia (domesticus)

Welke schade veroorzaken ze en waarom is beheer nodig?

 • Vervuiling van gebouwen en openbare plaatsen. Uitwerpselen tasten bouwmaterialen aan en werken zo versnelde verwering in hand
 • Aanzienlijke schoonmaak- en reparatiekosten
 • Gevaar voor ziekteoverdracht van dier op dier en van dier op mens

Oorsprong

Uitheems/inheems

Status

Niet beschermd
Niet bedreigd
Soortenbesluit

Verantwoordelijk

Terreinbeheerder (openbaar terrein)/ bewoner (privaat terrein)

Kosten

Terreinbeheerder (openbaar terrein)/ bewoner (privaat terrein)

Kip

Overlast op openbaar terrein? Openbare besturen kunnen RATO vzw contacteren via rato@oost-vlaanderen.be en dan bekijken wij samen welke acties mogelijk zijn.

Groninger meeuwhaan – Lars Soerink (VILDA)

Lees meer

Beschrijving:

 • Meest voorkomende vogelsoort ter wereld
 • Komt in alle kleurvariaties voor: De mannetjes/hanen hebben kleurrijker veren dan de vrouwtjes/hennen
 • Heeft een rode kam en lel onder de kin
 • Huid op de poten bestaat uit schubben
 • Meeste kippen hebben drie voortenen en één achterteen

Welke overlast veroorzaken ze?

 • Vaak achtergelaten of ontsnapte dieren, die zich snel voortplanten
 • vaak aanwezig in parken en natuurgebieden, op industrieterreinen en wegen, of in de buurt van kinderboerderijen.
 • Geluids- en geurhinder
 • Vervuiling van het terrein
 • Het voedsel dat de dieren krijgen kan een rattenprobleem veroorzaken
 • Plantsoenschade

Oorsprong

Inheems

Status

Niet beschermd.

Niet bedreigd.

Soortenbesluit.

Verantwoordelijk

Terreinbeheerder (openbaar terrein)/ bewoner (privaat terrein)

Kosten

Terreinbeheerder (openbaar terrein)/ bewoner (privaat terrein)

Zwerfkatten

Elke gemeente dient een zwerfkattenbeleid te voorzien. RATO vzw kan met gemeenten en samenwerking aangaan via een zwerfkattenovereenkomst. Op maat van de gemeente wordt een werkwijze uitgewerkt die volledig overeenkomt met de richtlijnen van Dierenwelzijn. De meest gekozen  methode is de TNR-methode of Trap-Neuter-Release method. In het Nederlands wordt de methode ook wel aangeduid als de VST of Vangen-Steriel maken-Terugzetten methode.

Met de hulp van RATO vzw kan een actieplan worden opgesteld om kattenoverlast door niet-handtamme huiskatten[1] en zwerfkatten aan te pakken. RATO vzw gebruikt daartoe steeds werkmethoden die het welzijn van mens en dier vooropstelt en werkt conform de richtlijnen van de Vlaamse dienst Dierenwelzijn.

Opgelet: Zwerfkattenacties worden niet opgenomen in de overeenkomst extra dienstverlening. Het betreft een aparte overeenkomst, die bovendien enkel mogelijk is voor een gemeente die ook een beroep doet op RATO vzw voor rattenbestrijding.


[1]Met niet handtamme huiskatten worden huiskatten bedoeld die niet verwilderd zijn, geen zwerfkatten zijn en ook geen handtamme huiskatten zijn die zich gemakkelijk tot menselijk contact laten verleiden. Zwerfkatten zijn vaak achtergelaten door hun eigenaar of van huis weggelopen. Hoe langer ze op zichzelf aangewezen zijn, hoe meer mensenschuw ze worden. Als een zwerfkat niet langer handtam is, spreken we van een verwilderde kat.

Huiskat – Lars Soetinck (VILDA)

Lees meer

Beschrijving

Verwilderd:

 • Niet handtam en mensenschuw
 • Onverzorgd uiterlijk, soms vechtsporen

Niet verwilderd:

 • Aaibaar
 • Verzorgd uiterlijk, maar geen halsband

Welke overlast kunnen ze bezorgen en waarom is een zwerfkattenbeleid noodzakelijk?

 • Wettelijke verplichting (elke gemeente dient een zwerfkattenplan te hebben)
 • Onder controle houden van de kattenpopulatie, die bestaat uit niet-handtamme huiskatten en zwerfkatten (geen uitroeiing)
 • Voorkomen van verspreiding van kattenziektes onder soortgenoten
 • Bescherming van de inheemse dieren (katten zijn predatoren)
 • Het inperken van geuroverlast en vernieling van privaat bezit door niet-handtamme katten.

Oorsprong

Inheems

Status

Niet beschermd.

Niet bedreigd.

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 augustus 2012 en van 23 februari 2018.

Verantwoordelijk

Eigenaar van de kat/ in geval van loslopende katten, Gemeente

Kosten

Eigenaar of gemeente

Tips en Links

Meer weten over het wetgevend kader van de Vlaamse dienst dierenwelzijn?