Regionale comités ratten- en exotenbestrijding Oost-Vlaanderen

RATO vzw organiseert jaarlijks vijf regionale comités en verzamelt hiervoor het betreffende cijfermateriaal. Aan terreinbeheerders binnen de provincie Oost-Vlaanderen worden de cijfers gepresenteerd die betrekking hebben op het beheer van overlastbezorgers en exoten. Daarnaast wordt ook gefocust op het informeren en sensibiliseren van de aanwezigen. Plannen van aanpak rond exoten en rattenbestrijding voor de gehele provincie worden er besproken, dit vanuit het wetgevend kader en het verzamelde cijfermateriaal dat door de gemeenten, VMM, de Provincie Oost-Vlaanderen en RATO vzw.

Bekijk hier de presentaties en verslagen per comité:

Provincie Oost-Vlaanderen

Overzicht regio’s Oost-Vlaanderen