Over ons

Welkom op de website van ExotenNet. We stellen ons graag even kort voor.

ExotenNet is een project dat met de steun van het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) tot stand is gekomen. ExotenNet wil het beheer van exoten of invasieve, uitheemse soorten in Oost-Vlaanderen en bij uitbreiding in de rest van Vlaanderen bespreekbaar maken. We willen niet alleen de praktijkervaring delen, maar ook de hiaten blootleggen. ExotenNet wil een netwerk samenbrengen van terreinbeheerders, onderzoekers, beleidsmakers en andere betrokkenen binnen het werkveld, zodat kennis en ervaringen breder gedeeld kunnen worden.

Minstens viermaal per jaar brengen we de nieuwsflash ExotenNet uit via Ecopedia en in samenwerking met de inhoudelijke partners van ExotenNet. Daarnaast organiseren we ook regelmatig rondetafelgesprekken, symposia, praktijkdagen, opleidingen en nog veel meer …

Promotor

RATO vzw, contactpersoon Anke Stefens
rato@oost-vlaanderen.be

Inhoudelijk partners

Provincie Oost-Vlaanderen, dienst landbouw & platteland, contactpersoon Didier Huygens didier.huygens@oost-vlaanderen.be

Provincie Oost-Vlaanderen, dienst integraal waterbeleid, contactpersoon Koen Van Roeyen
exoten@oost-vlaanderen.be

Proefcentrum voor Sierteelt, contactpersoon Bruno Gobbin
bruno.gobbin@pcsierteelt.be

De Bosgroepen, contactpersoon Klaartje van Loy
klaartje.van.loy@oost-vlaanderen.be

In samenwerking met

Ecopedia, contactpersoon Rollin Verlinde

Agentschap Natuur en Bos, contactpersoon Bram D’hondt

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, contactpersoon Tim Adriaens

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, contactpersoon Pieter Boets

De Vlaamse Waterweg, contactpersonen Piet Thys en Nathalie Devaere