Afstemmen van takenpakketten en samenbrengen van actoren in het veld en een analyse van het netwerk

ExotenNet zet in op het afstemmen van takenpakketten en samenbrengen van actoren in het veld en een analyse van het netwerk.

Via de werkgroep IUS en de redactie van de nieuwsflash ExotenNet kunnen vragen naar verschillende experts gedelegeerd worden. We brengen terreinbeheerders binnen en buiten Oost-Vlaanderen ook graag in contact om hun best practices uit te wisselen.

Deze oefening werd voor de provincie Oost-Vlaanderen grondig gemaakt. Zo zet RATO vzw zich in als organisator van de regionale comités op als een centralisatieloket voor vragen betreffende overlastsoorten en exoten vanuit Oost-Vlaanderen.

RATO vzw heeft op deze website een overzichtsbrochure geplaatst, in het kader van het uittekenen van een globaal plan van aanpak voor exoten en overlastbezorgers in Oost-Vlaanderen.

RATO vzw heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een netwerkanalyse, waarbij de het exotennetwerk binnen en buiten de provincie Oost-Vlaanderen grondig bestudeerd werd, als ook haar eigen rol binnen dit netwerk onder de loep werd genomen. Het abstract van de analyse kan je hier terugvinden.