Globaal plan van aanpak voor (Oost-)Vlaanderen

ExotenNet zet in op waardevolle uitwisseling van kennis tussen terreinbeheerders.

In Oost-Vlaanderen zet de provincie en RATO vzw in op een goede communicatie tussen de Oost-Vlaamse gemeenten en wateringen en polders via de regionale comités, die jaarlijks plaatsvinden. De resultaten en besluiten worden besproken op het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen.

De Bestrijding van duizendknoop langs waterlopen: Handleiding voor bestekteksten en technische bepalingen . Deze handleiding dient als richtlijn voor de beheeraanpak en grondverplaatsing in de provincie Oost-Vlaanderen.

De nieuwsflash ExotenNet en de website Ecopedia.be waarin een overzicht wordt geboden van beheerpraktijken, onderzoek en beleidsrichtlijnen. RATO vzw zet als eindredacteur in op het zoveel mogelijk delen van gebiedsdekkende beheerrichtlijnen.

Daarnaast hebben we samen met de stuurgroep Code goede praktijk muskusratten ook een code goede praktijk uitgewerkt met betrekking tot het beheer van muskusratten. RATO vzw heeft hiervoor de medewerking van haar netwerk ingeschakeld om input te leveren aan de invulling van dat beleid.
Via de demonstratiefilmpjes die we in dat kader hebben opgenomen in samenwerking met Inverde en INBO, willen we ook de beheerders in Oost-Vlaanderen begeleiden in de correcte toepassing van de code goede praktijk. De filmpjes werden op Ecopedia gedeeld en vormen een visuele aanvulling voor terreinbeheerders op de geschreven beleidsplan uitvoering moeten geven.

Tot slot heeft RATO vzw een visietekst en beleidsplan invasieve, uitheemse soorten binnen de provincie Oost-Vlaanderen uitgeschreven binnen haar overzichtsbrochure.