Netwerking en kennisuitwisseling

ExotenNet doet in de eerste plaats aan netwerking en kennisuitwisseling. In dat kader organiseren wij mee praktijkdagen, symposia, werkgroepen, stuurgroepen en regionale comités ratten- en exotenbestrijding in heel Oost-Vlaanderen .

Regionale comités ratten- en exotenbestrijding

RATO vzw organiseert jaarlijks vijf regionale comités en verzamelt hiervoor het betreffende cijfermateriaal. Aan terreinbeheerders binnen de provincie Oost-Vlaanderen worden de cijfers gepresenteerd die betrekking hebben op het beheer van overlastbezorgers en exoten. Daarnaast wordt ook gefocust op het informeren en sensibiliseren van de aanwezigen. Plannen van aanpak rond exoten en rattenbestrijding voor de gehele provincie worden er besproken, dit vanuit het wetgevend kader en het verzamelde cijfermateriaal dat door de gemeenten, VMM, de Provincie Oost-Vlaanderen, RATO vzw en de Ecosystem applicatie werden aangeleverd.
Bekijk hier de verslagen en presentaties

Praktijkdag in de Leopoldskazerne Gent (2017)

Op 31 mei 2017 organiseerden de partners van ExotenNet een centrale studiedag waarop meer dan 140 beheerders uit heel Vlaanderen aanwezig waren. Tijdens 10 workshops gaven experten uitleg over invasieve exoten en hoe ze te bestrijden. Kennis en ervaringen werden er gedeeld. Bekijk hier de foto’s.

Symposium Biocontrol (2020)

Op 8 oktober 2020 brachten we beleidsmakers, onderzoekers, beheerders en vertegenwoordigers uit de industrie samen om het debat rond een geïntegreerd beheer van invasieve plantensoorten met biologische bestrijding in Vlaanderen leven in te blazen.

Sprekers uit binnen- en buitenland kwamen er toelichting geven over de succesverhalen en risico’s van biologische bestrijding, het beleid rond biocontrol en voorbeelden van toepassingen op ziekten en plagen.

De dag herbeleven? geen probleem:

Praktijkdag exotenbeheer voor lokale besturen, van planning tot actie (2023)

Op 18 oktober vond de derde praktijkdag van ExotenNet  plaats.  Een divers publiek van 138 deelnemers kwam samen in het Provinciehuis in Gent. Daarbij konden we rekenen op een goede mix van deelnemers met onder andere mensen uit de praktijk, het beleid maar ook uit wetenschappelijke instellingen.  

De organisatoren van ExotenNet zetten in op een interessant en gevarieerd programma. De dag werd ingezet met een plenaire zitting rond het PRIUS-rapport, dat een beleidskader in Vlaanderen tracht te bieden voor lokale besturen, de prioritering van uitheemse soorten mogelijk maakt en duidt hoe dit in te passen binnen het huidige natuurbeleid. Daarna stonden enkele interessante workshops op het menu. De praktijkdag werd afgesloten met een heuse ExotenNet-markt waarop deelnemers meer te weten konden komen over uitheemse soorten zoals Chinese wolhankrab, Aziatische hoornaar, Afrikaanse klauwkikker, Nijlganzen, Reuzenbalsemien, Parelvedekruid etc. Er werden antwoorden geboden op de vragen waar deze soorten voorkomen, hoe ze te herkennen zijn, welke beheeropties er zijn en nog veel meer. Kon je er niet bij zijn? Niet erg! De redactie stelt alle presentaties en video’s ter beschikbaar via de website van ExotenNet.

Werkgroep Invasieve Uitheemse Soorten

Uit de praktijkdag in de Leopoldskazerne Gent ontstond de werkgroep Invasieve Uitheemse Soorten (IUS) die jaarlijks samenkomt. De werkgroep IUS bestaat uit terreinbeheerders uit heel Vlaanderen, dit op Vlaams en provinciaal niveau. Hierop wordt de stand van zaken betreffende de wetgeving rond Invasieve Uitheemse soorten besproken alsook plannen van aanpak rond bepaalde soorten, zoals Japanse Duizendknoop. RATO vzw ondersteunt vanuit ExotenNet steeds de organisatie (zowel praktisch als inhoudelijk). De leden van de werkgroep IUS wisselen regelmatig info uit met elkaar via mail als ook worden zij betrokken bij de invulling van de nieuwsflash ExotenNet. Lees hier meer over de werkgroepen.

De stuurgroep beheerregelingen code goede praktijk muskusratten

Deze stuurgroep bestaat naast RATO vzw uit partners zoals het INBO, ANB, VMM, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Dienst Dierenwelzijn en heeft een annex opgesteld aan het soortenbesluit waarin de muskusratbestrijding wettelijke omkadering krijgt. Aan het nieuwe kader zal ook een opleiding gekoppeld worden. RATO vzw zal haar medewerking verlenen bij de omkadering van de opleidingen in Oost-Vlaanderen. In dat kader verzorgde RATO vzw een aantal demonstratiefilmpjes. In het najaar van 2020 zal de annex toegevoegd worden aan het soortenbesluit. De demonstratiefilmpjes zijn nu al beschikbaar via Ecopedia.be.