Herbekijk de livestream

Hier kan je de livestream herbekijken (timetable onderaan):

Voormiddag (O:00:00 – 4:12:08)

0:00:00 Welkomstwoord gedeputeerde Riet Gillis en moderator Tim Adriaens (INBO)

Succesverhalen en mogelijke risico’s van biologische bestrijding

 • 0:14:40 Success stories, prospects and risks of biocontrol of invasive plants in the UK and elsewhere (Dick Shaw, CABI), ook via YouTube)*
 • 0: 52:24 Voortgang en ervaringen met het uitrollen van biologische bestrijding voor invasieve plantensoorten in Nederland (Suzanne Lommen)
 • 1:14:42 Discussie

1:30:40 Koffiepauze

Succesverhalen en mogelijke risico’s van biologische bestrijding

 • 1:49:37 EPPO activities in biological control: assessing the safety of biocontrol agents (Rob Tanner, EPPO, ook via YouTube)*
 • 2:15:55 De toepassing van biologische bestrijding voor ziekten en plagen in de landbouw (ILVO – Jochem Bonte)
 • 2:41:09 Ervaring met Biocontrol in Portugal
 • 2:47:45 Discussie

2:56:50 Koffiepauze

Wat is het beleid rond biologische bestrijding?

 • 2:57:08 Vlaams beleid rond biologische bestrijders (Bram D’hondt en Johan De Gruyter, Agentschap voor Natuur en Bos)
 • 3:04:45 Federaal beleid biologische gewasbeschermingsmiddelen (Maarten Trybou, FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Diensthoofd Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen)
 • 3:17:20 Europees beleid en onderzoek rond biologische bestrijders (Patrick De Clercq, UGent, ook via YouTube)*
 • 3:46:47 Vragen van Tim Adriaens aan Patrick De Clercq
 • 4:02:58 Discussie

4:12:08 Lunchpauze

Namiddag (4:12:41 -5:37:00)

Onderzoekers en sectoren aan het woord

 • Enkel te bekijken via YouTube: Burgerwetenschap voor biologische bestrijding (Iris Stiers, VUB & Bugs 2 the rescue)
 • 4:12:41 Exotische plagen in land- en tuinbouw (Guido Sterk, IPM Impact) – Deel 1
 • 4:17:10 Pauze wegens technische problemen
 • 4:25:39 Exotische plagen in land- en tuinbouw (Guido Sterk, IPM Impact) -Deel 2
 • 4:47:20 Discussie

4:50:40 koffiepauze

Onderzoekers en sectoren aan het woord

 • 5:09:35 Eupeodes corollae: migrant of immigrant? Een beschouwing vanuit regelgevend perspectief. (Yves Arijs, Biobest)
 • 5:30:02 Discussie

*Deze presentaties zijn te herbekijken via ons YouTube-kanaal