Praktijkdag 18 oktober 2023: Presentaties

Plenaire Zitting

Herbekijk de plenaire zitting via Youtube!

Openingswoord door Tim Adriaens (INBO/ExotenNet): Presentatie

PRIUS Rapport door Nicolas Pardon (ANB/ExotenNet): Presentatie

Een kader voor de aanpak van invasieve uitheemse soorten in Vlaanderen door Bram D’Hondt (INBO/ExotenNet):

Workshops

Workshop Reuzenberenklauw

Deze workshop werd gegeven door Olivier Dochy en Dave Vanhee (Provincie West-Vlaanderen)

Presentatie

Workshop Communicatie

Deze workshop werd gegeven door Petra Vijncke (INBO) en Debby Deconinck (LIFE DUNIAS/ANB):

  • Draaiboek Communicatie: Omdat niet alle vragen tijdens de workshop Communicatie aan bod konden komen, voorzagen de workshopgevers ook een draaiboek ‘communicatie rond exotenbeheer’.

Workshop Snelle Respons en early warning: Hoe pak je het aan als lokaal bestuur?

Deze workshop werd gegeven door Koen van Roeyen (Provincie Oost-Vlaanderen/ExotenNet), Björn Pollyn (Gemeente Zwalm), Gwij Stegen (Stad Gent) en Geert Heyneman (Stad Gent)

Workshop Digitalisering

Deze workshop werd gegeven door Damiano Oldoni (INBO/RIPARIAS) en Tim Adriaens (INBO/ExotenNet) Presentatie

Hoe geef ik een waarneming rond exoten in? Geef soortwaarnemingen door via een app.

Ik wil mijn data delen, hoe doe ik dat? Push je data naar GBIF.org Contacteer Lien Reyershove (lien.reyserhove@inbo.be) en Damiano Oldini (damiano.oldoni@inbo.be) voor meer info en hulp bij het uploaden van je data.

Zijn er soorten op de early warning-lijst gespot in mijn buurt? Bekijk het via de RIPARIAS early alert tool

ExotenNet-Markt

Afrikaanse klauwkikker (Sander Devisscher – INBO)

Leer meer over de Afrikaanse klauwkikker via:

Amerikaanse stierkikker (Sander Devisscher – INBO en Kris Meeuws -Natuurwerk VZW)

Leer meer over de Amerikaanse stierkikker via:

Chinese muntjak (Bert Verbist – ANB)

Leer meer over muntjak via:

Herkenning van Waterplanten (Arne Deriemaecker – INVERDE)

Graag een opleiding voor jou lokaal bestuur? Neem contact op met arne.deriemaecker@vlaanderen.be

Herkenningsfiches en veldboekjes verkrijgbaar via LIFE RIPARIAS en via het Nationaal Wetenschappelijk Secretariaat IUS (zie verder hieronder).

Aziatische hoornaar (Dominique Soete -Vespawatch)

Meer weten over Aziatische hoornaar? Surf dan snel naar Vespawatch.be

Heb je een hoornaarnest gespot? Meld de nest via Vespawatch.be

Heb je een individu gespot? Meld een individu via waarnemingen.be of inaturalist.org.

Wil je graag meehelpen om nesten op te sporen of je kennis rond Aziatische hoornaar delen? Sluit je dan aan op de Facebook-pagina van Vespawatchers

Ganzensoorten en Nijlgans (Karel Van Moer – RATO vzw/ExotenNet)

Leer meer over:

Wolhandkrab (Kevin Scheers – INBO en Pieter Boets – PCM/ExotenNet)

Amerikaanse rivierkreeften en marmerkreeft (Kevin Scheers – INBO en Pieter Boets – PCM/ExotenNet)

Invasieve vissoorten (Pieter Boets – PCM/ExotenNet)

RIPARIAS (Xavier Vermeersch en Muriel Thirion – Leefmilieu Brussel)

Leer meer over het project via de project-website.

Download de herkenningsgidsen en best practices gidsen op hun website.

Wil je in de toekomst graag deelnemen aan een informatie- of trainingssessie over de identificatie en het beheer van exotische planten of rivierkreeften? Stuur dan een bericht naar info@riparias.be

LIFE DUNIAS (Reinhardt Strubbe – ANB)

Leer meer over het project via de project-website.

Nationaal Wetenschappelijk Secretariaat IUS

Leer wat het NWSIUS voor jou kan betekenen via hun website.

Bestel de veldgids en de posters via deze pagina.

Japanse duizendknoop

Helaas, kon Sus Willems er niet bijzijn MAAR de werkgroep Invasieve soorten hield in 2022 een samenkomst rond het thema Japanse Duizendknopen. Alle presentaties zijn beschikbaar op onze website en neem zeker ook eens kijkje op de website van Ecopedia: