Programma

Presentaties zijn grotendeels in het Nederlands, met enkele Engelstalige sprekers (vertaling wordt voorzien).

Voormiddag (8:30-12:30)

8:30 – 9:00 Koffie en registratie

9:00 – 9:15 Welkomstwoord gedeputeerde Riet Gillis 

9:15 – 10:30 Succesverhalen en mogelijke risico’s van biologische bestrijding

  • Success stories, prospects and risks of biocontrol of invasive plants in the UK and elsewhere (Dick Shaw, CABI)
  • Voortgang en ervaringen met het uitrollen van biologische bestrijding voor invasieve plantensoorten in Nederland (Suzanne Lommen)

10:35 – 10:50 Koffie

10:50 – 11:45 Succesverhalen en mogelijke risico’s van biologische bestrijding

  • EPPO activities in biological control: assessing the safety of biocontrol agents (Rob Tanner, EPPO)
  • De toepassing van biologische bestrijding voor ziekten en plagen in de landbouw (ILVO – Jochem Bonte)

11:45 – 12:00 Koffie

12:00 – 13:00 Wat is het beleid rond biologische bestrijding?

  • Vlaams beleid rond biologische bestrijders (Bram D’hondt en Johan De Gruyter, Agentschap voor Natuur en Bos)
  • Federaal beleid biologische gewasbeschermingsmiddelen (Maarten Trybou, FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Diensthoofd Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen)
  • Europees beleid en onderzoek rond biologische bestrijders (Patrick De Clercq, Ugent)

13:00 – 14:30 Lunch 

Namiddag (14:30-16:30)

14:30-15:30 Onderzoekers en sectoren aan het woord

  • Burgerwetenschap voor biologische bestrijding (Iris Stiers, VUB & Bugs 2 the rescue)
  • Exotische plagen in land- en tuinbouw (Guido Sterk, IPM Impact)

15:30-15:45 koffiepauze

15:45-16:30 Onderzoekers en sectoren aan het woord

  • Eupeodes corollae: migrant of immigrant? Een beschouwing vanuit regelgevend perspectief. (Yves Arijs, Biobest)

16:30-16:45 Slotwoord gedeputeerde Leentje Grillaert